Attentie
 • Gebrek aan toegang tot rechten - file '/images/stories/paginas/schema-lucht.jpg'
 • Gebrek aan toegang tot rechten - file '/images/stories/paginas/schema-water.jpg'
 • Gebrek aan toegang tot rechten - file '/images/stories/paginas/schema-bodem.jpg'
 • Gebrek aan toegang tot rechten - file '/images/stories/paginas/schema-sonde.jpg'
 • Gebrek aan toegang tot rechten - file '/images/stories/paginas/aarde.gif'
 • Gebrek aan toegang tot rechten - file '/images/stories/paginas/verheyden-boringen.jpg'
 • Gebrek aan toegang tot rechten - file '/images/stories/paginas/verheyden-aardsonde.jpg'
 • Gebrek aan toegang tot rechten - file '/images/stories/paginas/verheyden-verbindingen.jpg'
 • Gebrek aan toegang tot rechten - file '/images/stories/paginas/Schema_standard.jpg'
 • Gebrek aan toegang tot rechten - file '/images/stories/paginas/CIA_Ciat001.gif'
 • Gebrek aan toegang tot rechten - file '/images/stories/paginas/ariston1.jpg'
 • Gebrek aan toegang tot rechten - file '/images/stories/paginas/Schema_WW.jpg'
 • Gebrek aan toegang tot rechten - file '/images/stories/paginas/samenvatting.jpg'
 • Gebrek aan toegang tot rechten - file '/images/stories/paginas/schema-lucht.jpg'
 • Gebrek aan toegang tot rechten - file '/images/stories/paginas/schema-water.jpg'
 • Gebrek aan toegang tot rechten - file '/images/stories/paginas/schema-bodem.jpg'
 • Gebrek aan toegang tot rechten - file '/images/stories/paginas/schema-sonde.jpg'
 • Gebrek aan toegang tot rechten - file '/images/stories/paginas/aarde.gif'
 • Gebrek aan toegang tot rechten - file '/images/stories/paginas/verheyden-boringen.jpg'
 • Gebrek aan toegang tot rechten - file '/images/stories/paginas/verheyden-aardsonde.jpg'
 • Gebrek aan toegang tot rechten - file '/images/stories/paginas/verheyden-verbindingen.jpg'
 • Gebrek aan toegang tot rechten - file '/images/stories/paginas/Schema_standard.jpg'
 • Gebrek aan toegang tot rechten - file '/images/stories/paginas/CIA_Ciat001.gif'
 • Gebrek aan toegang tot rechten - file '/images/stories/paginas/ariston1.jpg'
 • Gebrek aan toegang tot rechten - file '/images/stories/paginas/Schema_WW.jpg'
 • Gebrek aan toegang tot rechten - file '/images/stories/paginas/samenvatting.jpg'

Zoeken in Winkel

Zoeken op Categorie

Winkelwagen


 x 
Winkelwagen is leeg

Warmtepompen-Systemen

Verwarming met warmtepompen - Wat je er zeker moet over weten !

Over weinig onderwerpen is zoveel papier volgeschreven over de werking , verschillende systemen , het waarom , de rendementen
enz . dan over de warmtepompen. U vindt in Documentatie interessante folders die je zeker eens moet nalezen :

Eandis-Warmtepompen volgens Eandis

ODE_Federale brochure Warmtepompen

ODE_Warmtepompen woningverwarming

ODE_Warmtepompkrant febr 2014

Heeft de Hybride warmtepomp een toekomst ?

Onze bijdrage zal dan ook niet zijn om deze punten nogmaals te herhalen met van elk zijn voor- en nadelen maar hopelijk een steun
voor een 
gefundeerde keuze te maken op dit moment en dit vooral toekomstgericht. Door onze jarenlange ervarming in het domein
van verwarming en koeling (moederbedrijf van Woningtechnieken bestaat reeds vanaf 1958 !!) kunnen wij U helpen de beste keuze
te maken door informatie te geven die men niet in folders vind.

Voorwaarden voor toepassing van een warmtepomp

Lage temperaturen : Warmtepompen moeten per definitie geplaatst worden in lage of zeer lage energie gebouwen.
Warmtepompen behoren immers,zoals condenserende ketels, tot de verwarmingssystemen die, vanuit energetisch standpunt,
op lage temperatuur moeten werken (ook al is het technisch mogelijk om ze op hoge temperaturen te laten werken). Hoe groter
het temperatuursverschil tussen de warmtebron en het verwarmingssysteem, hoe hoger immers het energieverbruik van de
warmtepomp, en dus hoe lager de winstfactor.
Vervanging van een oude ketel op olie of gas door een warmtepomp in een slecht geïsoleerde woning is daarom gewoon absurd. 

De klant moet positief staan tegenover de implementatie van vloerverwarming . Een warmtepompsysteem is immers enkel
haalbaar bij een zeer lage temperatuurverwarming (maximale aanvoertemperatuur van 40°C of lager)

De woning moet uitstekend geïsoleerd zijn (K45 of beter).

Probeer er tevens zoveel mogelijk naar te streven dat de constructie van de woning minstens de inertie (traagheid) heeft van de opbouw
van de vloerverwarming (chape). Veel problemen met de regeling van de binnentemperaturen zijn daar aan gerelateerd. Wanneer bv. de
constructie lichte wanden met uitstekende isolatie gecombineerd worden met een vloerwarming en een chape van 10 cm zal men bv. bij
koude periode en opkomen van de zon een oververwarming krijgen (de gecumuleerde warmte moet immers de chape uit). Ideaal is een
traditionele woning met bakstenen en chape van 6 tot 8 cm.

Het warmtepompsysteem moet financieel haalbaar zijn voor de klant. De terugverdientijd voor de meerkost bedraagt +/-  6 à 10 jaar.

Keuze van Warmtepomp-Systeem

Mogelijke Systemen :

schema-lucht  schema-water  schema-bodem  schema-sonde   
   

Duurzaamheid :

Zonder het te weten heeft ieder van ons al een warmtepomp in huis. Koelkasten werken immers op dezelfde manier. Ze onttrekken
warmte (aan de inhoud) en geven die warmte vrij (aan de omgeving). Een koelkast heeft net als de warmtepomp een compressor, twee
warmtewisselaars (verdamper en condensor), en een leidingcircuit met speciale vloeistof om de warmte te transporteren.
De huidige generatie warmtepompen is gebaseerd op de compressietechniek , aangedreven door elektriciteit.
Om warmte aan de natuur te kunnen onttrekken en in de woning af te geven, wordt een koelvloeistof gebruikt die warmte kan transporteren.
De belangrijkste eigenschap van die vloeistof is dat ze al op lage temperatuur het kookpunt bereikt en verdampt.
Net zoals bij koelkasten is de compressor van de warmtepomp een hermetisch type (dit voor capaciteiten tot 20 KW) dit wil zeggen 
compleet gesloten en voor het leven voorzien van de nodige smeermiddelen .
De constructeurs zijn zodanig overtuigd van de kwaliteit dat ze dit hermetisch inkapselen en dit voor de volledige levensduur en inderdaad
zelden hoort men van vervangen van de compressor (hoewel dit uiteraard mogelijk is)
Dit resulteert in zeer geringe onderhoudskosten bij een goed gedimensioneerde warmtepomp.

Type en Vermogen :

Dit is misschien wel het belangrijkste stuk in onze uiteenzetting .
Een goede koeltechnieker gebruikt naast zijn apparatuur ook zijn zintuigen (gehoor) en hoort aan het geluid (zoemen) of de compressor
op
 een normaal regime draait. Om een lange levensduur te hebben dienen er twee voorwaarden vervuld te worden , ten eerste een zo
constant mogelijk regime en ten tweede lange draai - en stoptijden.
De eerste voorwaarde het regime is het best bij water-water of grond-water (boringen) langs de primaire kant en een vloerverwarming
langs de secundaire kant. In de praktijk betekent dit regime +10°C / +35°C wat een 
COP 5 soms zelfs meer tot resultaat geeft.

Andere voordelen van het systeem water-water :
- De zeer hoge COP heeft men constant zonder de controverse van lucht-water (hoe kouder buiten hoe minder rendement en vermogen) ,
  de primaire zijde is zomer en winter 10° C.
- Bij lucht-water heeft men nog de ontdooiingscyclus (in de winter verschillende malen per dag waarbij de warmtewisselaar invriest door
  de vochtigheid in de lucht met als resultaat een belangrijk rendementsverlies)
- Door toepassing van vloerverwarming is in veel gevallen een buffervat overbodig , de inhoud van het systeem is dan voldoende
  (+-500 liter)  om lange draai - en stoptijden te garanderen.(dit is enkel het geval bij installaties zonderwarm water voorziening)
- Dimensionering van het vermogen van de warmtepomp is max. de berekende capaciteit van de woning.
  beter is 80 à 90% van die capaciteit (vb : berekend 10 Kw - vermogen WP 8 Kw )
- Regeling vertrektemperatuur in functie van de buitentemperatuur , eventuele bijkomende radiatoren voorzien van een thermostatische
  kraan.  De bijkomende radiatoren worden uiteraard gekozen onder hetzelfde regime van de vloerverwarming (20-45°C)

Geothermische boringen :

aarde verheyden-boringen verheyden-aardsonde verheyden-verbindingen

Dit is een deel van de installatie waar we geen compromissen kunnen maken. Immers de aarde (boringen) is Uw onuitputtelijke en
levenslange voorraadtank van energie en verwacht wordt dat die dat jaar na jaar moet blijven doen met dezelfde capaciteit.
Voor dit doel hebben we een samenwerkingsakkoord met de firma "Boringen Verheyden bvba" uit Sint-Katelijne-Waver welke specialisten
zijn in Geothermische boringen en sondes. Website : www.boringenverheyden.be

Folder firma Verheyden in PDF

1. Bedrijfsfilm VerHeyden 

2. Principe Spoelboringen 

3. Omloop bij Horizontale buizen 

4. Omloop Geothermie winter 

Hoe gaan we tewerk : Na aanvraag voor prijsopgave bij ons vullen we een formulier in voor prijsaanvraag bij de firma Verheyden met opgave
van de technische kenmerken van de WP en een exacte locatie van de bouwplek met aanduiding van de beschikbare plaats(en) voor de boringen.
Op zijn beurt controleert deze de vergunningsplicht voor de locatie en vult de aanvraagpapieren daarvoor in. Tevens ontvangt U binnen de week
Uw correcte en volledige offerte voor de boringen inclusief de nodige verbindingsleidingen , testen , vulling met glycol en dit tot en met de afsluiters
in de woning geleverd en geplaatst.
Wij nemen op deze werken geen enkele marge , U handelt compleet rechtsreeks ook inzake fakturen en betalingen zodat U gegarandeerd de
scherpste prijs hebt. 
Op die manier bent U en ook wij gegarandeerd van de beste kwaliteit en beschikbaarheid van energie.

Eenvoudige Installatie :

Is de installatie van een dergelijk systeem uitvoerbaar voor de Doe-Het-Zelver ?
Indien deze zelf zijn vloerverwarming kan plaatsen kan deze zeker een WP water-water installeren.
Zie daarvoor het onderstaande hydraulische schema waarbij :

 Schema standard        CIA Ciat001     


- de primaire leidingen zitten klaar met twee afluitkranen 5/4" tot ruimte waar warmtepomp komt , testproeven zijn 
uitgevoerd en installatie
  is voorgevuld. (geplaatst door firma Verheyden)
- de secundaire leidingen zijn 1" en worden uitgevoerd met persleidingen en/of stalen buis al dan niet met een voormontage door ons.
- geen ingewikkelde pompgroepen met driewegkranen
- geen schouw te voorzien (besparing)
- electriciteit met nodig vermogen te plaatsen tot aangeduide plaats
- indienststelling verplicht door ons te laten uitvoeren (tarief op de webshop)
- wij leveren het hydraulische schema met indicatie van alle toestellen en aansluitingen

Samengevat : de montage en aansluiting van een water-water warmtepomp is eenvoudiger dan een uitvoering met een olie – of gasketel
zonder dan nog te spreken over het ontbreken van van de dubbelwandige schouw , de gas of olieleidingen en bij olie de voorraadtank
met zijn aansluitingen.

Allemaal goed maar wat met de warmwatervoorziening van de woning ? :

Oplossing 1 (onze voorkeur)

Wij hebben in voorgaande uiteenzetting ons idee gegeven hoe men degelijke , betrouwbare en vooral eenvoudige installatie van een
warmtepomp 
grondboring-water kan installeren. Noteer hierbij dat in de ganse installatie slechts 3 draaiende delen zijn : de compressor ,
de circulator primair  en de circulator voor de vloerverwarming. In een moderne condenserende gasketel van om het even welk merk zitten
minstens 20 componenten die tot een defect kunnen leiden (en op termijn gebeurt dat ook )

Het zou pas onzinnig zijn dat U een flinke investering doet om Uw woning op een energiezuinige en ecologische manier te verwarmen om
binnen enkele jaren geconfronteerd te worden met uit de hand lopende rekeningen van herstellingen en onderhoud.
Daarom ook onze filosofie van “keep it simple” en splits de productie van sanitair WW in een apart toestel.

 ariston1

Verschillende merken bieden deze toestellen aan uitvoering lucht-water werkende op binnenlucht (garage-kelder-washok enz)
of buitenlucht al dan niet gekoppeld met de ventilatie en zelfs met mogelijke koppeling met één of twee zonnepanelen.

Zij hebben allemaal vier kenmerken gemeen :
- een opgenomen electrisch vermogen van +/- 500 Watt
- een COP die ligt rond de 3 = afgifte 500 x 3 = 1500 Watt
- zijn ontworpen om te werken voor watertemperaturen van 50 tot 55°C.
- op jaarbasis de goedkoopste manier voor warmwater productie
Onze ervaring is dat dit een zeer goede investering is die zichzelf op korte termijn terugbetaald.

Toestellen en prijzen op de webshop onder Winkelartikelen - Warmtepompen

PDF Sanitaire warmtepomp Ariston

PDF Sanitaire warmtepomp Bulex

Oplossing 2

Zoals we reeds in voorgaande hebben uitgelegd is het theoretisch en pracktisch mogelijk om met één toestel de warmtepomp
grondwarmte-water 
om ook warm water productie te integreren en wel door toevoeging van eenvoorraadvat met mengkraan.
Zie hiervoor onderstaand hydraulisch schema.

Schema WW

Alhoewel dit perfect realiseerbaar is ook goed zal functioneren , vele fabrikanten passen dit toe al dan niet zelfs ingebouwd zodat
met een all-in-one systeem verkrijgt draagt deze oplossing niet onze voorkeur weg en dit om volgende redenen :

- meerdere malen per dag zal de WP van een Laag regime overschakelen naar Hoog regime
- dit betekent dat onvermijdelijk bij werking op Hoog regime een kleinere COP
- bij werking in de zomer betekent dit ook dat een systeem met een compressor van bv. 8000 Watt het werk doet van een systeem
  van 500 Watt (vermogen van aparte WW pomp zie oplossing1)

- dit resulteert in kortere start – en stoptijden , seizoensrendement zal gevoelig kleiner zijn
- een warmtepomp om het even welk merk heeft bij iedere start een periode nodig van 10 à 15 minuten om rustig op regime
  te komen  (de olie dient opgewarmd te worden om ieder onderdeel van de hermetische compressor degelijk te smeren)

- met andere woorden een WP compressor slijtage is er veel meer van te stoppen en te starten dan van te draaien.

Conclusie : de oplossing met afzonderlijke of ingebouwde wisselaar voor warm sanitair water kunnen wij ook leveren maar willen 
erop wijzen dat dit deels ten koste zal zijn van een rendementsverlies en de levensduur.

samenvatting

Wij hopen dat deze aanbevelingen nuttig kunnen zijn. Vragen ? mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.